Popis cyklotrasy

1/ Jizerka, Mořina - odbočka na Lasičí cestu, 1 700 m

Trasa v tomto úseku splňuje parametry cyklostezky. Začíná v nadmořské výšce 890 m n. m. u parkoviště na Mořině pod vrcholem čedičového Bukovce (1005 m), dominanty Jizerky. Sem vede silnice z Horního Polubného a zde končí. Po několika stech metrech klesá cyklostezka podél Upolínové louky pod Bukovcem do osady Jizerka, vede podél chaty Jizerka, u zrekonstruované chaty Pyramida překračuje říčku Jizerka po opraveném mostě a pokračuje kolem Panského domu v blízkosti Muzea Jizerských hor a podél zrekonstruované budovy bývalé Sklárny až k opravenému mostu přes Safírový potok. Za ním trasa před loukou pod Hnojovým domem (na jaře zde kvetou stovky narcisů), odbočuje doprava na Lasičí cestu.

Celý tento úsek má nové stabilní podloží, nový asfaltový povrch a zrekonstruované mosty včetně protipovodňových opatření a byl vybudovaný v rámci projektu Cyklostezka Jizerka – Jakuszyce.

Úroveň obtížnosti: lehká
Povrch: asfalt

2/ Lasičí cesta – odbočka na Panelovou cestu, 100 m

Krátký úsek po panelové cestě k odbočce doprava na Panelovou cestu. Od tohoto místa až do polských Jakuszyc vedou v zimě po této trase i běžecké stopy. 

Úroveň obtížnosti: lehká
Povrch: panel

3/ Panelová cesta – odbočka k mostu přes Jizeru, 1 100 m

Trasa vede po panelové cestě podél lesa, který lemuje osadu na severovýchodě, kde se zvedá Střední jizerský hřeben. 

Úroveň obtížnosti: lehká
Povrch: panel

4/ Odbočka k mostu přes Jizeru – most přes Jizeru, 1 300m

Trasa opouští panelovou cestu, a podél říčky Jizerky klesá k toku řeky Jizery. Na jejím začátku je cyklistická značka: Cyklisto sestup z kola. Pokud se na trase nevyskytují chodci, prvních několik set metrů trasy je s opatrností sjízdných. Cestu později začnou křížit svodnice vydlážděné ohlazenými kameny o přibližně stejném poloměru, jako je poloměr kola. Tento úsek se nedoporučuje sjíždět nejen kvůli náročnosti, ale také kvůli souběhu s frekventovanou turistickou trasou Nová hřebenovka. CHKO Jizerské hory a Liberecký kraj povolil v roce 2006 rozšířit tento úsek z 1 m na 2,5 m zejména pro zimní údržbu rolbou za podmínek dodržování pravidel ochrany přírody a respektování souběhu turistické a cyklistické trasy. Posledních 150 metrů trasy k mostu vede 1. zónou ochrany přírody a tudíž po pěšině. 

Úroveň obtížnosti: střední až obtížná – doporučeno vedení kola
Povrch: písek, perk, štěrk, kámen

5/ Most přes Jizeru, hranice - nejnižší místo na trase - 790 m n.m.

Most je metr široký, doporučujeme kolo vést. Nad mostem se tyčí vrcholek Graniczniku, podél kterého vede turistická trasa do Orle. Tato zkratka není vhodná pro cyklisty.

6/ Most přes Jizeru – odbočka na Orle, 900 m

Většina této trasy vede podél zalesněného kamenitého řečiště Jizery po lesní cestě vrstevnicového charakteru. Prvních 300 metrů od mostu bývá cesta mokrá, přes cestu tečou pramínky ze svahů Graniczniku a povrch je kamenitý. Postupně směrem ke křižovatce s cestou Velká Jizerská louka – Orle se kvalita povrchu zlepšuje.

Úroveň obtížnosti: střední až lehká 
Povrch: písek, perk, štěrk, hlína

7/ Odbočka na Orle – Orle, 700 m

Po odbočení vpravo na širokou cestu spojující Velkou Jizerskou louku (stojí za návštěvu) – Orle stoupáme do mírného kopce do bývalé sklářské osady Orle, kterou tvoří 3 domy na velké louce, v bývalé kamenné hájovně Schronisko Orle je možnost občerstvení a ubytování. 

Úroveň obtížnosti: lehká 
Povrch: perk

8/ Orle – stadion Bieg Piastów – Jakuszyce, 4 600 m

Značená trasa vede po širokých lesních cestách, které jsou v zimě upravované jako lyžařské. Mírně stoupá a vine se lesnatou krajinou, poslední úsek ke stadionu vede podél znovuobnovené železniční trati z Harrachova přes Jakuszyce do Szkalrske Poreby. Přes rozlehlý sportovní stadion podél biatlonové střelnice vede rekonstruovaný úsek cyklostezky, který byl postaven v rámci projektu Jizerka – Jakuszyce. Tato cesta umožňuje bezpečně projekt Jakuszycemi, aniž by bylo třeba objíždět stadion po frekventované mezinárodní silnici Harrachov – Szklarska Poreba, jak tomu bylo v minulosti.

Úroveň obtížnosti: lehká 
Povrch: asfalt, úsek na stadionu v Jakuszycích perk

Po celé délce trasy platí zákaz vjezdu motorových vozidel, výjimku mají rezidenti a ubytovaní v osadách Jizerka, Orle a vozidla Lesů a CHKO.

Copyright 2011-2019 © Cyklotrasa Jizerka - Jakuszyce