O projektu

Projekt Cyklostezka Jizerka – Jakuszyce

Řeší modernizaci a zvýšení bezpečnosti cykloturistického propojení české a polské části Jizerských hor prostřednictvím rekonstrukce komunikace v osadě Jizerka a Jakuzsyce. Po trase v osadě Jizerka vede cyklostezka č.22, jedna z páteřních cyklostezek oblasti, sloužící zároveň pro napojení na polskou cykloturistickou síť a část Stezky J. Cirmrmana. Stezka vede dále do Polska do Jakuszyc a následně do Szklarske Poreby. Přitom na polské straně vedl úsek v obci Jakuszyce po frekventované mezinárodní silnici E 3.

Na toto cykloturistické propojení navazuje rozsáhlá síť dalších národních i mezinárodních cyklistických a turistických cest pokrývajících Jizerské hory a okolí. Technický stav cyklostezek i bezpečnost pěších i cykloturistů byly zcela nevyhovující a brzdily rozvoj přeshraničního cestovního ruchu. V rámci projektu byla na české straně modernizována komunikace cyklostezky č.22, obnoven původní systém odvodnění a protipovodňového opatření, opraveny 2 mostní konstrukce a propustky. V rekonstruovaném úseku tak bylo dosaženo požadovaných parametrů cyklostezky. Projekt navazuje na realizovaný projekt opravy komunikace z Kořenova do osady Jizerka a také na projekt Nové Hřebenovky a Jizerské magistrály pro pěší turistiku. Na polské straně byla předmětem projektu rekonstrukce cyklistického a turistického propojení přes stadion v Jakuszycích, která po dokončení nahradila původní trasu po frekventované mezinárodní silnici č.3. Opravením a zprovozněním této cesty se zvýšila bezpečnost cyklistů, kteří se nyní vyhnou úseku po mezinárodní silnici a nechráněnému přejezdu přes železniční trať.

Projekt Cyklostezka Jizerka – Jakuszyce byl spolufinancován ERDF v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko 2007-2013 Cíl 3.

Vedoucí partner projektu: Obec Kořenov, 468 49 Kořenov 280, www.korenov.cz
Partner projektu: Stowarzysenie Bieg Piastów, 58-580 Szklarska Poręba – Jakuszyce, www.bieg-piastow.pl

Copyright 2011-2019 © Cyklotrasa Jizerka - Jakuszyce