Cyklostezka
Jizerka - Jakuszyce

Obrázek cyklostezky

Droga Rowerowa Jizerka – Jakuszyce jest wspólnym projektem gminy Kořenov i polskiego Stowarzyszenia Bieg Piastów w Jakuszycach, realizowanym w latach 2010 – 2011, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Polska 2007-2013 Cel 3.

Łączy dwa znane ośrodki w Górach Izerskich – osadę Jizerka z areałem sportowym Stowarzyszenia Bieg Piastów w polskich Jakuszycach.

Cała trasa liczy 10,5 km i użytkownicy mają możliwość, na tym odcinku, poznać malowniczą bramę do Gór Izerskich – osadę Jizerkę - popularny cel rowerzystów, turystów, a w zimie narciarzy biegowych, przejechać przez rzekę Izerę po pierwszym moście od źródła na zboczach Smrku (1124 m), złożyć wizytę w polskiej osadzie Orle i odwiedzić centrum aktywnego letniego i zimowego wypoczynku - areał sportowy w Jakuszycach, poznać piękną przyrodę i historię Gór Izerskich, ale również wypróbować różne poziomy trudności, które trasa proponuje.

To ważne rowerowe połączenie między dwoma bardzo znanymi ośrodkami turystycznymi zawiera odcinki o różnych stopniach trudności, ze względu na konieczność przestrzegania zasad poruszania się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Gór Izerskich (CHKO Jizerské hory) , a także ze względu na zbieżność trasy rowerowej i uczęszczanego szlaku turystycznego na odcinku zjazd Panelová cesta (Droga Płytowa) – most przez Izerę tzw.Nová hřebenovka, ( Nowa Ścieżka Grzbietowa), 1300 m – tutaj są umieszczone znaki dla rowerzystów: "Rowerzysto, zejdź z roweru". Odcinek ten jest również częścią Trasy Rowerowej Járy Cimrmana – a od tak wielkiej postaci możemy oczekiwać, że trasa będzie pełna niespodzianek... Tutaj , zresztą i ślady Járy Cimrmana znikają.

więcej info

Copyright 2011-2019 © Cyklotrasa Jizerka - Jakuszyce